e-DRPCIV

1308. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplică măsura reţinerii permisului de conducere?

A. pentru neoprirea la semnalul regulamentar al poliţistului;
B. pentru nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la depăşire;
C. pentru nerespectarea normelor privind folosirea luminilor pe timp de noapte.
drpciv cat.: A, A1, A2, AM | Grad dificultate: 55%

Intrebarea 1307  Intrebarea 1309