e-DRPCIV

1507. Care este rolul bateriei de acumulatori?

A. transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune;
B. alimentează consumatorii cu energie electrică în raport de necesităţi;
C. transformă energia chimică în energie mecanică.
drpciv cat.: C, C1 | Grad dificultate: 9%

Intrebarea 1506  Intrebarea 1508