e-DRPCIV

1731. Ce documente trebuie să se afle la bordul vehiculelor care efectuează transport rutier public de mărfuri?

A. o copie după Registrul operatorilor de transport rutier;
B. o copie conformă a licenţei de transport, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat;
C. documentele care atestă termenul de valabilitate a mărfurilor transportate.
drpciv cat.: C, C1 | Grad dificultate: 6%

Intrebarea 1730  Intrebarea 1732