e-DRPCIV

2016. Zgomotul metalic ascuţit uniform, la accelerarea bruscă a motorului, se poate datora:

A. ruperii bolţului pistonului;
B. decalibrării clapetei de acceleraţie;
C. defecţiunilor la pompa de injecţie.
drpciv cat.: D, D1, Tb, Tv | Grad dificultate: 9%

Intrebarea 2015  Intrebarea 2017