e-DRPCIV

2038. Ciclul de funcţionare a motorului cu ardere internă în patru timpi se realizează:

A. într-o rotaţie completă a arborelui motor;
B. în două rotaţii complete ale arborelui motor;
C. în patru rotaţii complete ale arborelui motor.
drpciv cat.: D, D1, Tb, Tv | Grad dificultate: 11%

Intrebarea 2037  Intrebarea 2039