e-DRPCIV

466. Dezinfecţia plăgilor ce necesită a fi pansate se face cu:

A. apă oxigenată sau iod;
B. ser fiziologic;
C. apă potabilă.
drpciv cat.: B, B1, Tr | Grad dificultate: 5%

Intrebarea 465  Intrebarea 467