e-DRPCIV

583. Oprirea este interzisă:

A. în zona în care este instalat indicatorul „Staţionarea interzisă”;
B. în zona indicatorului „Depăşirea interzisă”;
C. în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice.
drpciv cat.: B, B1, Tr | Grad dificultate: 55%

Intrebarea 582  Intrebarea 584