e-DRPCIV

776. Precizaţi dacă presiunea din pneuri are efect asupra consumului de carburant:

A. da;
B. nu;
C. numai în cazul vehiculelor de mare tonaj.
drpciv cat.: B, B1, Tr | Grad dificultate: 15%

Intrebarea 775  Intrebarea 777